میزان و مبلغ فطریه امسال (۱۴۰۰ شمسی / ۱۴۴۲ قمری) اعلام شد !

میزان فطریه امسال / مبلغ فطریه امسال /مبلغ فطریه 1400 / مقدار زکات فطره، سه کیلو قوت غالب (گندم، جو یا برنج) اعلام شد.

میزان و مبلغ فطریه سال 1400 . دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی میزان و مبلغ فطریه امسال (۱۴۰۰ هجری شمسی / ۱۴۴۲ هجری قمری) را اعلام کرد.

از آنجا که میزان زکات فطره 1400 قوت غالب (گندم، جو یا برنج) برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد بیست و یک (۲۱) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی یکصد (۱۰۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، هفتاد و پنج (۷۵) هزار تومان تعیین شده است.

حداقل فطریه سال 1400 برای هر نفر

بر مبنای قوت غالب گندم = ۱۰۰۰۰ تومان تا سقف ۱۲۰۰۰ تومان

بر مبنای قوت غالب برنج = ۵۰۰۰۰ تومان

کفاره روزه سال 1400

کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی، مبلغ ۵ هزار تومان

کفاره یک روز قضای روزه عمدی، مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است

فطریه

فطریه به چه کسانی تعلق می گیرد ؟

زکات فطره و یا فطریه یکی از فروع دین اسلام است. بر کسی که خودش فقیر نباشد واجب است برای خود و تمام کسانی که تحت تکفل او هستند زکات فطره را بپردازد. اگر کسی که فطره بر او واجب است آن را پرداخت نکند بر فرد تحت تکلف واجب نمی شود.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه