قیمت انواع جایگزین پراید در بازار / جدول نرخ ها

حداقل قیمت تیبا ۱ مدل ۹۹ در شهرهای مختلف برابر با ۱۱۵ میلیون تومان است.

داکثر قیمت تعیین شده برای فروش این خودرو در شهرهای مختلف معادل ۱۲۱ میلیون تومان است.

تیبا ۲ مدل ۹۹ را می توان با قیمتی بین ۱۲۸ میلیون تا ۱۴۵ میلیون تومان در شهرهای مختلف خریداری کرد.

قیمت پراید در شهرهای مختلف 

نام و مدل

شهر

قیمت

تیبا ۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۸ میلیون

تیبا ۱ مدل ۹۹

بندرترکمن

۱۱۸ میلیون

تیبا ۱ مدل ۹۹

بابل

۱۲۰ میلیون

تیبا ۱ مدل ۹۹

شاهرود

۱۲۰ میلیون

تیبا ۱ مدل ۹۹

زنجان

۱۲۰ میلیون

تیبا ۱ مدل ۹۹

نقده

۱۲۱ میلیون

تیبا ۱ مدل ۹۹

ارومیه

۱۱۵ میلیون

تیبا ۱ مدل ۹۹

بیرجند

۱۱۹.۵ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

تهران

۱۳۲.۵ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

املش

۱۴۵ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

اصفهان

۱۴۲ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

ابهر

۱۳۵ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

بابل

۱۳۲ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

رشت

۱۳۹ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

دورود

۱۳۲ میلیون

تیبا ۲ مدل ۹۹

سراوان

۱۲۸ میلیون

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه