بیشترین تعداد چک‌های رمزدار وصولی متعلق به کدام استان است؟

بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ۴۸۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش حدود ۹۴۱ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۵ درصد و ۱۷.۸ درصد کاهش داشته است.

 براساس آمار بانک مرکزی، در ماه مورد بررسی در استان تهران حدود ۱۵۴ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ۵۷۵ هزار میلیارد ریال وصول شده است.

بنا بر این گزارش در آذرماه، ۴۸.۴ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۳۱.۶ درصد)، اصفهان (۹.۱ درصد) و خراسان رضوی (۷.۷ درصد) وصول شده است که بیش‌ترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۷۱ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۶۱.۱ درصد)، اصفهان (۵.۵ درصد) و خراسان رضوی (۴.۴ درصد) وصول شده است.

بیشترین تعداد چک‌های رمزدار وصولی متعلق به کدام استان است؟

چک‌های وصولی بر حسب عادی و رمزدار حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار فقره چک در آذرماه ۱۳۹۹ در کل کشور وصول شد که از این تعداد حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار فقره عادی و حدود ۵۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است. بر این اساس درکل کشور ۹۴.۶ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۵.۴ درصد رمزدار بوده است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در کل کشور بالغ بر دو هزار و ۵۶۷ هزار میلیارد ریال چک وصول شد که بیش از یک هزار و ۶۲۶ هزار میلیارد ریال چک عادی و بالغ بر ۹۴۱ هزار میلیارد ریال چک رمزدار است. به عبارتی در کل کشور ۶۳.۳ درصد از کل ارزش چک‌های وصولی، عادی و ۳۶.۷ درصد رمزدار بوده است.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه