سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان :

اصولگرایان کاندیدای زن هم معرفی می‌کنند

سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان گفت: تا امروز در هیات عالی و شورای وحدت در مورد مصادیق صحبت نشده است و فقط در مورد زنان نیست، قطعا در بحث ها نام زنان هم مطرح میشود اما هنوز به تعیین مصداق نرسیده ایم

«نیره قوی»، سخنگوی شورای وحدت اصولگرایان در رابطه با تفسیر شورای نگهبان برای رجل سیاسی و کاندیداتوری زنان در انتخابات گفت: در مورد تفسیر رجل سیاسی در قانون اساسی به عقیده من بازار گرمی وجود ندارد و متن قانون است. در واقع هدف کدخدایی از ابتدا بازارگرمی انتخاباتی نبوده است.

او افزود: شما در اصل ۱۱۵ قانون اساسی رجل سیاسی و تفسیر آن را می بینید حال اینکه تفسیر آن بازار گرمی است یا نه این در شان شورای نگهبان نیست به نظر من برای داغ کردن بازار انتخابات حرف یا قول بیهوده نمی دهند.

قوی تاکید کرد: تفسیر متن قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است. امروز حرف شورای نگهبان این است که ما به لحاظ قانونی برای ثبت نام زنان مانعی نداریم. خود من در اظهار نظری از آقایان شنیدم که گفته شد ما مصداقش را نداریم. اگر متن قانون این جواز را دارد برای مصداق باید به روند برگزاری انتخابات نگاه کنیم و ببینیم مصداق آن هست یا نیست؟!

او در رابطه با گزینه شورای وحدت اصولگرایان برای کاندیداتوری زنان گفت: تا امروز در هیات عالی و شورای وحدت در مورد مصادیق صحبت نشده است. فقط در مورد زنان نیست، قطعا در بحث‌ها نام زنان هم مطرح می شود اما هنوز به تعیین مصداق نرسیده‌ایم. 

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه