نسل جوان از انتخابات چه میخواهد

نسل جوان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد، خواسته های به روزی دارد و سیستم سیاسی فعلی میخواهد در حد دهه ی پنجاه و شصت شمسی پاسخ دهد. این حد از پاسخگویی به مطالبات پذیرفتنی نیست.

نسل جوان تمام کسانی را که مسبب وضع موجود هستند، قبول ندارد. چون شرایط فعلی در اکثر بخش ها بحرانی است.

نسل جوان کشور معتقد است بحران ارزش افزوده را نباید با بحران بدهی حل کرد. بحران ارزش افزوده اصلی ترین مشکل اقتصاد کشور است و نه با برجام و نه قراداد ۲۵ ساله با چین و نه هیچ قرارداد و معاهده بین المللی قابل حل نیست.

نسل جوان معتقد است ریشه تحریمها در داخل کشور است و برخی تحریمهای داخلی مثل نرخ بهره غیر متعارف از هر تحریمی بدتر است.

آنها معتقدند تعادل های اقتصادی مصادره شده، باید به اقتصاد برگردند و مردم و دولت هر کدام هزینه ی اشتباه خودشان را بپردازند. نه اینکه دولت هزینه اشتباهاتش را از سفره مردم بردارد.

نسل جدید به کسی رای میدهد که بند “رجل سیاسی” را به رفراندوم بگذارد و حلقه بسته قدرت را بشکند. این حد از توزیع قدرت که زنان و جوانان فقط حق رای دادن دارند، ابدا قابل پذیرش نیست.

انتخابات

برای نسل جوان کشور ۱۱۰ سال قانونگذاری و بی قانونی مطلق در بازار مسکن قابل پذیرش نیست. “قانون بهای تمام شده مسکن” یک مطالبه ی ملی است.

نسل جوان کشور خواستار تجدید ساختار اساسی بانکها و اتاق بازرگانی کشور بطور کامل است.

نسل جوان کشور خواستار اخراج تمام وابستگان و دلبستگان قدرتهای بیرونی در ساختار سیاسی کشور هستند. بخصوص وابستگان و نفوذی های انگلیس خبیث

نسل جوان کشور دوقطبی اصلاح طلب و اصولگرا را به تاریخ سپرده است و دیگر با این دوقطبی سازی ها تهییج نخواهد شد و تکرار نخواهد کرد.

نسل خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق طبیعی (مسکن،خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش) برای آحاد جامعه از نظر قانونگذار و دولت است.

نسل جوان زیر بار تعریف کنونی “جرم سیاسی” نمی رود. چرا که در تعریف جرم سیاسی اشتباهات عمدی صورت گرفته و باز هم مردم مجرم شده اند ، نه مسئولان.

جوان ایرانی معتقد است همه ی مشکلات کشور در سه بخش فرهنگ، اقتصاد و مدیریت قابل بررسی است که اکنون بصورت محفلی و بی ضابطه اداره میشود.

جوانان ایران اسلامی دیگر هرگز بدنبال “آدمشویی سیاسی” و مشروعیت بخشیدن به نامشروع ها از طریق انتخابات نیست.

جوان ایرانی با قانون قدرت بشدت مقابله خواهد کرد و در مقابل قدرت قانون سر تعظیم فرود می آورد.

نسل جوان کشور بشدت با تشکیل مجدد دولت کارفرمایی بشدت مخالف است و خواستار احیاء اتحادیه کارگری، اتحادیه کارفرمایی و دولت مستقل از این دو است.

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه