فروش ۳۶ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب

فروش نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، مرز ۳۶ میلیارد تومان را رد کرد.

تا پایان ششمین روز از نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ۶۸۰ هزار و ۲۰۲ نسخه کتاب به ارزش ۳۶۱میلیارد و ۶۵۹میلیون و ۲۴۸هزار و ۳۱۲ریال در سراسر کشور به فروش رسید.

همچنین تاکنون، ۲۴۹هزار بسته از طریق پست کتاب  و ۱۳هزار بسته از سوی خود ناشر ارسال شده است.

از مجموع ۱۱۹هزار و ۹۸۹ سفارش، ۴۰هزار و ۷۳۲ سفارش ارسال شده و ۷۹هزار و ۲۵۷سفارش در انتظار ارسال است. 

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه