انتخابات فدراسیون فوتبال به دور دوم رفت/ماراتن عزیزی خادم و هاشمی

دور اول رای گیری برای ریاست فدراسیون فوتبال انجام شد.

 رای گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون به دور دوم رای گیری کشید. دور اول برگزار شد که عزیزی خادم با 35 رای بیشترین آرا را از آن خود کرد. با توجه به اینکه عزیزی خادم به حد نصاب آرا برای تصاحب پست ریاست فدراسیون فوتبال نرسید، انتخابات به دور دوم رفت. بدین ترتیب آجرلو و کریمی حذف شدند و هاشمی و عزیزی خادم در این مرحله با هم رقابت خواهند کرد. 

آرای مرحله اول: 

عزیزی خادم: 35 رای

کیومرث هاشمی: 24 رای

علی کریمی: 9 رای

مصطفی آجرلو: 18 رای

رای باطله: یک رای

 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر

 

روی خط رسانه