روند نزولی قیمت دلار و یورو در بازار+ عکس

روند نزولی قیمت دلار و یورو در بازار متشکل ارزی ادامه دارد، عرضه روزانه دلار و یورو نیز بالای متوسط 18 روز کاری گذشته قرار گرفته و میانگین حجم مبادلات روزانه در حال افزایش است.برای دلار نرخ ابتدایی معاملات از نرخ انتهایی بیشتر بوده اما برای قیمت یورو دقیقا عکس این حالت رخ داد.

قیمت دلار در بازاز متشکل و سنا به روند کاهشی خود ادامه داد. قیمت متوسط دلار بازار متشکل در معاملات روز یکشنبه با 108 تومان کاهش نسبت به روز گذشته روی رقم 23 هزار و 648 تومان قرار گرفت.

نرخ انتهایی دلار سامانه سنا نیز دقیقا به همین مقدار کاهش یافت و روی رقم 23 هزار و 889 دلار ایستاد. قیمت دلار بازار آزاد در انتهای معاملات روز گذشته 24 هزار 470 تومان بود. بر این اساس نرخ بازار آزاد و سامانه سنا 581 تومان معادل 2.5 درصد اختلاف داشتند.

حجم مبادلات دلار در بازار عمده ارز

حجم مبادلات دلار نسبت به روز گذشته 18 درصد کاهش یافت و روی رقم 5 میلیون و 862 هزار قرار گرفت. با وجود این افت، حجم مبادلات روز گذشته از متوسط 18 روز کاری که از 7 فروردین پشت سرگذاشتیم بیشتر است. متوسط حجم مبادلات این 18 روز 3 میلیون و 595 هزار بوده است و مبادلات روز یکشنبه از این رقم در حدود 63 درصد بیشتر است. بر این اساس روند صعودی عرضه و روند کاهشی قیمت دلار در بازار متشکل در روز یکشنبه نیز دنبال شد.

دلار بازار متشکل به رغم نوسانی که در طول روز داشت به طور کلی روند افزایشی را در طول ساعات معاملات دنبال کرد. قیمت ابتدایی دلار 23 هزار و 645 و قیمت قیمت انتهایی آن 23 هزار و 653 بوده است.

متشکل ارزی 29 فروردین 1400

 
 

حجم مبادلات و تغییر قیمت یورو

قیمت متوسط یورو نیز در بازار متشکل روند کاهشی را دنبال کرد. متوسط قیمت یورو در روز یکشنبه نسبت به روز گذشته 221 تومان کاهش یافت و روی 28 هزار و 93 تومان قرار گرفت. قیمت یورو سامانه سنا نیز 303 تومان افت کرد و روی 28 هزار و 280 تومان ایستاد. نرخ یورو در بازار آزاد 29 هزار و 485 تومان بود. بر این اساس یورو آزاد با سامانه سنا، 1205 تومان معادل 4 درصد اختلاف دارد.

حجم مبادلات یورو بازار متشکل روز یکشنبه یک میلیون و 647 هزار گزارش شده است. که از متوسط یک میلیون و 472 هزاری مبادلات یورو در 18 روز کاری گذشت (از 7 فروردین تا به امروز)  12 درصد بیشتر است. تغییرات حجم مبادلات یورو نسبت به روز شنبه نیز 24 درصد بوده است.

در مورد یورو متشکل بر خلاف دلار نرخ انتهایی معاملات از نرخ ابتدایی کمتر بوده است. نرخ ابتدایی یورو 28 هزار و 119 و نرخ انتهایی آن 28 هزار تومان گزارش شده است.

دلار

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر