مدیتیشن، سلامت روان کودکان را تقویت می‌کند

بر اساس مطالعات جدید دانشمندان دانشگاه روانشناسی دربیشایر انگلیس، تمرین‌های ذهن آگاهی بر بهبود سلامت روانی کودکان تاثیر بسزایی دارد.

بر اساس تحقیقات جدید دانشگاه روانشناسی آموزشی در بیشایر انگلیس، برنامه‌های ذهن آگاهی می‌تواند سلامت روانی کودکان در سنین مدرسه را بهبود بخشیده و به آن‌ها کمک کند تا احساس خوش بینی بیشتری داشته باشند.

بیش از ۱۰۰۰ دانش آموز در سنین بین ۹-۱۲ سال در ۲۵ مدرسه دربیشایر، در طول پروژه یک ساله، یک جلسه ۴۵ دقیقه‌ای ذهن آگاهی در هفته و به مدت ۹ هفته دریافت کردند. ذهن آگاهی یک روش مدیتیشن باستانی است که شامل تمرکز آگاهی در لحظه فعلی، به عنوان وسیله‌ای برای تقویت آرامش، بهزیستی و بینش است. جلسات هفتگی شامل فعالیت‌هایی مانند تمرین تنفس آگاهانه و توجه به احساسات بدنی و همچنین تمریناتی بود که برای پرورش مهارت‌های توجه و آگاهی بیشتر از احساسات در نظر گرفته شده بود.

تاثیر جلسات که توسط معلمان در محیط سنتی کلاس با مقایسه ارزیابی روانشناختی که کودکان قبل از شروع کلاس انجام داده‌اند، ارائه می‌شد. به طور کلی این مطالعه بهبودی قابل توجهی را در وضعیت احساسی مثبت، چشم انداز و انعطاف پذیری را نشان داد. در واقع بر اساس یافته‌های این مطالعه با انجام این تمرین، انعطاف پذیری، خوش بینی، آستانه تحمل و خودکارآمدی و توانایی کودک برای مواجهه با شرایطی که مبتنی بر مهارت‌هایش است، بهبود یافت.

به گفته پروفسور ون گوردون، یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد تمرین ذهن آگاهی ارائه شده توسط معلمان مدارس می‌تواند بهزیستی و تاب آوری را در کودکان و جوانان بهبود بخشد. این با شواهد وسیع‌تری که نشان دهنده تاثیر مثبت ذهن آگاهی بر سطح تاب آوری عاطفی، ثبات عاطفی، سلامتی و استرس کودکان مدرسه است، سازگار است؛ این یافته‌ها همچنین با این نظر مطابقت دارد که مداخلات پیشگیرانه در سنین جوانی می‌تواند به کاهش بروز مشکلات بهداشت روانی در جوانان کمک کند.


 

آنچه دیگران میخوانند:

ارسال نظر